Virksomheder får penge til test af brændselsceller

Dansk konsortium får penge af Energistyrelsen til at teste brændselsceller i mikrokraftvarmeværker, der kan forsyne boliger med el og varme og spare meget CO2.

Syv energivirksomheder er kommet på finansloven, så de kan teste brændselsceller i mikrokraftvarmeanlæg, der inden for få år ventes at revolutionere energiforsyningen til boliger.

Virksomhederne samarbejder i konsortiet Dansk Mikrokraftvarme, der foreløbig har fået 50 millioner kroner til projektet. Det svarer til 40 procent af finansieringen. Resten finansieres hovedsageligt af virksomhederne selv...

BRANCHENYT
Læs også