Rockwool: Aggressive mål

Rockwool-koncernen leverede et flot regnskab for 2006, og der er ingen tvivl om, at 2007 også bliver stærkt. Det vurderer analytiker i Jyske Bank, Jesper Klitgaard Frederiksen.

Rockwool-ledelsen benyttede lejligheden til at opjustere koncernens finansielle mål, men da de gode tider ikke varer ved, finder analytikeren, at de nye mål er aggressive.

- Deres langsigtede finansielle mål om en EBIT-margin på 11 pct. ser jeg som aggressivt. Især når vi får en periode med lavkonjunktur og lavere byggeaktivitet. De nye EU-direktiver understøtter væksten, men salget af isoleringsprodukter vil stadig afhænge af byggeaktiviteten, siger Jesper Klitgaard Frederiksen til RB-Børsen...

BRANCHENYT
Læs også