MT Højgaard utilfreds med 2006

Højkonjunkturen til trods gik det dårligt for entreprenørkoncernen MT Højgaard i 2006. Overskuddet før skat er faldet med 74 mio. kr. til 51 mio. kr., selv om omsætningen er steget over 30 pct. til 11,1 mia. kr.

Ledelsen vurderer, at den kan gøre det bedre i år, og den forudser et overskud på 225 mio. kr. eller 4,5 gange så meget som i 2006. Markedsvilkårene ventes at være stabile, og omsætningen ventes at forblive på 2006-niveauet, hvilket vil sige omkring 11 mia. kr.

- Resultatet skyldes primært en negativ udvikling på nogle få store boligprojekter og renoveringsprojekter i det storkøbenhavnske område. Hovedårsagerne er det historisk høje aktivitetsniveau i branchen med negative konsekvenser for planlægningsmuligheder og ressourceadgang samt besværligere og dyrere kontrahering med fagentreprenører end forudset, forklarer MT Højgaard i årsregnskabet...

BRANCHENYT
Læs også