Højgaard Holding betaler ikke udbytte i år

Aktionærerne i Højgaard Holding må i år kigge i vejviseren efter udbytter, da koncernen har besluttet ikke at udlodde noget.

Det skyldes, at koncernens væsentligste aktiv - den 54 pct. store ejerandel i entreprenørselskabet MT Højgaard - udviklede sig utilfredsstillende i 2006. Der betales derfor ikke udbytte til MT Højgaards ejere, som udover Højgaard Holding tæller Monberg & Thorsen.

Størsteparten af resultatet i Højgaard Holding udgøres af aktiviteterne i MT Højgaard. Entreprenørkoncernen bidrog i 2006 med et overskud på knap 20 mio. kr. mod 54 mio. kr. året før. Hertil kommer et overskud fra Højgaard Industri, som producerer betonsveller, på knap 8 mio. kr. - 1 mio. kr. mindre end året før. Selskabet har kontrakt med Banedanmark om ledelsen af produktionen af betonsveller i Fredericia frem til starten af 2009...

BRANCHENYT
Læs også