Arkil vil forbedre indtjeningsevnen i 2007

Der var travlt hos entreprenørkoncernen Arkil i 2006, og markederne ventes ikke at ændre sig nævneværdigt i år. Til gengæld venter ledelsen at forbedre selskabets evne til at tjene penge på sine aktiviteter.

- Det høje aktivitetsniveau indenfor bygge- og anlægssektoren samt den generelle højkonjunktur i samfundet har medført knaphed på ressourcer og heraf følgende omkostningsstigning. Der vil som følge heraf være øget fokus på at forbedre indtjeningen gennem effektivisering af arbejdsprocesser og -opgaver samt selektering af de projekter og opgaver, der indgås kontrakter på, står der i årsregnskabet.

Overskuddet før skat steg i 2006 med 95 mio. kr. til 130 mio. kr., og omsætningen er øget med 200 mio. kr. til godt 1,9 mia. kr. Med til historien hører, at Arkil har solgt sin andel af Denerco Oil, hvilket bidrog til 2006-resultatet med 79 mio. kr...

BRANCHENYT
Læs også