Consolis byder på Spæncom

Consolis Denmark der er en del af Consolis koncernen, byder 1215 kr. for aktierne i Spæncom, oplyser Spæncom. Consolis har indgået aftale med fem aktionærer, der tilsammen besidder 90,8 pct af aktierne og 92,0 pct. af stemmerne.

Spæncom Holding med 48 pct. af kapitalen og 52,2 pct. af stemmerne har afgivet uigenkaldeligt forhåndstilsagn om at acceptere købstilbuddet. Der er indgået call/put aftaler med tre aktionærer, der tilsammen ejer 33,9 pct. af kapitalen og 34,8 pct. af stemmerne. ATP har afgivet tilsagn om at ville acceptere købstilbuddet for at Consolis kan få 50,01 pct. af aktiekapitalen i Spæncom efter gennemførelsen af købstilbuddet og senest i 2009 sælge det antal aktier der nødvendig for at Consolis som minimum opnår 90,01 pct.

Aktionærerne får valget mellem at få kontanter nu eller få et tilbudt en pris i to efterfølgende omgangen på baggrund af Spæncoms regnskabsresultater for henholdsvis 2007/2008 og 2008/2009..

Læs også