Skagen i oprør over boligprojekt

Byggeprojekt 12 meter høje boligkomplekser på vej foran havnefrontens fiskerhuse i det gamle Skagen.

Et større boligprojekt bestående af fem dobbelte fire etagers punkthuse i op til 12 meters højde er under planlægning på kanten af den lave fiskerhusbebyggelse i det gamle Skagen. Nu ruster en stor del af beboerne sig til modstand mod projektet, som de finder alt for voluminøst og dominerende.

»Vi har bestemt ikke noget imod, at der bygges her i Skagen. Udviklingen står jo ikke stille. Men byggeri i et så sårbart område skal altså passe ind i omgivelserne. Og det, som nu er på vej, er et mastodont-byggeri, der vil komme til at dominere havnefronten ud mod Kattegat totalt og samtidig åbne for en udvikling, der vil gøre den sidste rest af det gamle Skagen til et nyt Torremolinos-agtigt sted,« advarer beboernes talsmand Hans Ole Olsen.

Det påtænkte boligbyggeri skal opføres på den gamle fiskefabriksgrund, hvor P. Anthonisens fabrik lå tæt ved havnen. I 2001 blev fiskefabrikken købt af den tidligere Group 4 direktør Jørgen Philip-Sørensen, og de udtjente røde fabriksbygninger blev revet ned for at give plads til opførelsen af et ”Fiskens Hus” i Skagen. Det ville ifølge Hans Ole Olsen have passet ind i det omgivende byggeri, og projektet blev modtaget med velvilje af beboerne i området.

Byggeriet af Fiskens Hus blev imidlertid aldrig gennemført, og i foråret 2007 blev byggetomten solgt til en købergruppe bestående af en lokal investor, elinstallatør Steen Jørgensen, og firmaet FB Projektudvikling, der er hjemmehørende i Hvidovre i København.

Sårbart miljø
»Nu skal vi ikke gøre det værre, end det er. Der lå jo en fabrik i samme højde, og hvis vi ikke kommer i gennem med lokalplanen, må vi jo tilbage og bygge en ny fabrik,« siger bygherren Steen Jørgensen, som oplyser, at der endnu ikke er lavet kalkulationer over, hvad projektet kommer til at koste.

På et orienteringsmøde i morgen onsdag, vil det kommende boligbyggeri blive præsenteret for beboerne i Skagen som en forhåndsorientering, inden byrådet i den nye Frederikshavn Kommune går i gang med at udarbejde en lokalplan. I første omgang var politikerne i planudvalget med enkelte undtagelser dog positive overfor det kommende punkthusbyggeri, da de blev præsenteret for planen her midt i oktober.

»Det ser spændende ud. Som vi hidtil har fået det forelagt, er det et åbent byggeri, som vil kunne være bindeled mellem havnen og byen. Og vi er altså nogle, der mener, at der skal ske en udvikling, så vi har anbefalet, at der arbejdes videre med sagen. Men det skal ske, så vi også bevarer charmen ved Skagen. Og det er bestemt ikke sikkert, at det bliver med præcist det byggeri, vi i første omgang er blevet præsenteret for. Men jeg vil gerne tage diskussionen med beboerne i Skagen. Så derfor lægges projektplanerne nu frem i en for-offentlighedsfase, inden vi tager endeligt stilling,« siger formanden for kommunens udvalg for plan- og miljø, John Christensen (V).

Ikke alle medlemmer af planudvalget var imidlertid indstillet på uden videre at sige god for projektet. Blandt andre tog den tidligere borgmester i den gamle Skagen Kommune, Inger Støtt (V), afstand til byggeriet, sådan som det var blevet præsenteret.

»Jeg vil ikke på forhånd afvise det. Men jeg er skeptisk ved at placere et så voluminøst projekt i et så sårbart miljø som Skagen by lige foran de små ydmyge fiskerhuse,« lyder betænkeligheden fra den tidligere Skagen-borgmester.

Mindre på tegning
På det nærliggende Karstensens Skibsværft A/S er der konkret bekymring over udsigten til at blive nabo til et nyt storstilet boligbyggeri med 30-40 ejerlejligheder med udsigt lige ud til værftet. Direktør Tage Rishøj tror ikke, at mondænt boligbyggeri i det lange løb er foreneligt med en beliggenhed tæt ved en driftig erhvervsvirksomhed, der beskæftiger omkring 400 medarbejdere, selv om alle miljøbestemmelser overholdes til punkt og prikke.

»Hvis man har betalt en høj pris for at bo i en ejerlejlighed med udsigt over vandet, tror jeg ikke, man vil finde sig i at kigge ud på en stor industrivirksomhed lige uden for vinduerne. Så kan jeg godt frygte, der kommer klager og pres på kommunen og på os,« siger værftsdirektør Tage Rishøj.

For beboernes talsmand Hans Ole Olsen har det især været bekymrende, at projektmaterialet kun er sendt ud til de nærmeste naboer i forbindelse med orienteringen om projektet. Desuden hæfter han sig ved, at det planlagte byggeri er tegnet ind på eksisterende oversigtbilleder af området, så de fire etagers dobbelte boligblokke kommer til at syne mindre og nærmest kun fremstår i samme størrelsesforhold som de omkringliggende etplanshuse.

Læs også