IC Companys venter kraftig vækst

Det går fremad for IC Companys, og der ventes kraftig vækst i andet kvartal. Selskabet fastholder dog forventningerne til hele året. Det fremgår af koncernens regnskab for første kvartal.

Omsætningen hos IC Companys endte på 1190 mio. kr. i første kvartal mod 1096 mio. kr., i første kvartal sidste år.

- Vækstraten er tilfredsstillende set i lyset af forskydninger i de første vinterleveringer sammenlignet med sidste år. Der ventes dermed en betydeligt kraftigere vækst i 2. kvartal af 2007/08. Den periodeforskudte omsætning vedrører primært InWear, Jackpot og Peak Performance samt koncernens distributør i Rusland og er samlet set i størrelsesordenen 45 mio. kr., oplyser ICC. Omsætningen er derudover påvirket positivt af planlagte netto-butiksåbninger og udvidelser med 19 mio. kr. og negativt påvirket af valutakursomregning med 2 mio. kr...

BRANCHENYT
Læs også