Ønske om ekstra fast Storebæltsforbindelse

Danmark er alt for sårbart, hvis den eksisterende forbindelse mellem Sjælland og Fyn lammes en længere periode.

Foto: Jens-Kristian Søgaard Foto: Jens-Kristian Søgaard

Derfor ønsker Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, en ekstra forbindelse over Storebælt og et parallelt motorvejssystem - det såkaldte dobbelte H. Det skriver erhvervsportalen Idag.dk.

- Regeringens infrastrukturkommission bør indtænke mulighederne for det dobbelte H, som eksempelvis sikrer, at infrastrukturen i Danmark ikke bryder sammen, hvis Storebæltsforbindelsen sættes ud af kraft i en uge. Derfor bør der skabes en to-strenget infrastruktur alle væsentlige steder. Det indebærer eksempelvis også en parallel Storebæltsforbindelse, der eventuelt kan lægges fra Kalundborg over Samsø til Århus, siger FRIs analysechef Henrik Garver...

BRANCHENYT
Læs også