Lønforhøjelse til Mærsk-toppen

A.P. Møller-Mærsks otte mands store direktion med koncernchef Jess Søderberg i spidsen fik i 2006 en lønforhøjelse på i alt 3 mio. kr. Det fremgår af A.P. Møller - Mærsk gruppens årsregnskab.

Koncernchef Jes Søderberg har sammen med den øvrige topledelse i A.P. Møller Mærsk-Gruppen fået en klækkelig lønforhøjelse i 2006. Foto: A.P. Møller-Mærsk Gruppen Foto: A.P. Møller-Mærsk Gruppen

Det samlede vederlag til hele direktion, der i gamle dage hed "den korresponderende reder" men nu hedder ececutive board, steg således til 75 mio. kr.

Mærsk toppens løn er blevet fastlagt "ud fra en rimelighedsvurdering i forhold til selskabets omfang, virke og forhold i øvrigt," fremgår det...

BRANCHENYT
Læs også