Rederier: Flere DK-skibe efter justering af tonnageskat

Regeringen, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre indgik fredag en aftale om justering af tonnageskatteordningen for så vidt angår avancebeskatning, pool-fees samt indchartring af skibe.

Hermed bringes de danske rammevilkår på linie med de øvrige europæiske tonnageskattesystemer og den konkurrence, danske rederier møder internationalt, mener Danmarks Rederiforening.

Aftalen indebærer blandt andet, at pool-fees (betaling for administration af andre rederiers skibe) og avancer ved salg af skibe kommer under tonnageskatteordningen. For avancer gøres ordningen fremadrettet og vil kun omfatte skibe, der kommer under dansk tonnageskat efter 1. januar 2007...

BRANCHENYT
Læs også