Danmark kræver alarm på skibe

Dødemandsalarmer på skibe skal være fast praksis for at undgå kollisioner og grundstødninger. Sløve vagtfolk er skyld i for mange ulykker.

Er der passagerer ombord, skal der være elektronisk dødemandsalarm på skibet, lyder dansk krav.

Ved et forestående møde i de internationale søfartsmyndigheders sikkerhedsorganisation i denne uge vil Danmark kæmpe hårdt for, at sikkerheden højnes.

Kravet underbygges af en japansk rapport om 335 ulykker til søs. 61 pct. af grundstødningerne og 26 pct. af kollisionerne skyldtes sløve vagtfolk..

Læs også