Blokader skaber trafikproblemer

Eftermiddagstrafikken vil blive påvirket af chaufførers blokade af danske trafikknudepunkter.

Foto: Kim Agersten. Foto: Kim Agersten

De sure chaufførers blokader omfatter i øjeblikket:

Færgehavnen i Frederikshavn. Chaufførerne truer med at blokere hele færgehavnen, så både lastbiler der skal på færgen, og lastbiler der skal af, vil blive ramt. Ved grænsen i Padborg er der lukket for lastbiler i sydgående retning. Politiet leder lastvognstrafikken fra motorvejen ved Bov, og leder den til Kruså. Lastvognstrafikken ved Storebæltsforbindelsen er spærret fra Sjælland mod Fyn. Politiet henstiller til, at man tager farten af allerede ved Slagelse, da lastvognene generer trafikken. Også ved Øresundsforbindelsen opretholder chaufførerne blokaden. Det giver kø af lastbiler langt ind ad Øresundsmotorvejen. ..

Læs også