Blokader rammer posten

Dagens chaufførblokader af vigtige trafikale knudepunkter betyder, at breve og pakker både mellem landsdelene og til og fra udlandet bliver forsinket.

Foto: Niels Busch/Postdanmark. Foto: Niels Busch/Postdanmark

Pakker

På grund af blokade af Storebæltsbroen, kan Post Danmark ikke få pakker på tværs af landet. Da virksomheden ikke har plads til at opbevare pakker og letgods, afhenter Post Danmark ikke den type post, hvis den skal krydse Storebælt...

Læs også