DFDS: Ny tonnageskatteordning i Norge koster 80 mio.

Den norske regering har fremsat et lovforslag om en ny tonnageskatteordning til beskatning af norske rederiselskaber. Den kan koste DFDS 80 mio. kr.

Lovforslaget ventes vedtaget af det norske Storting i december 2007, men den endelige udformning af lovforslaget og dets præcise konsekvenser kendes ikke endnu, oplyser DFDS.

Den ny ordning planlægges at få virkning fra og med 2007 og indholdet svarer i store træk til de tonnageskatteordninger der er i flere EU-lande herunder Danmark...

Læs også