Mere trafik på Øresundsbroen

18.700 biler og 7,1 millioner togpassagerer kørte over Øresundsbroen i årets ni første måneder. Den øgede trafik har forbedret indtægterne med 14 pct.

Foto: Øresundsbro-konsortiet.  Øresundskonsortiet

Resultatet før værdiregulering steg med 26 mio. kr. til et underskud på 13 mio. kr.

Resultatfremgangen drives frem for alt af en stigning i vejtrafikindtægterne på 14 procent, samtidig med at renteomkostningerne kun er steget moderat i samme periode...

BRANCHENYT
Læs også