Passagerer strømmer til togene

Passagererne strømmer ind i togene, men det er mere bilkøernes end DSB's fortjeneste. Hvis udviklingen fortsætter, vil der således være 33 mio. flere passagerer i togene om året i 2010 sammenlignet med 1990.

"Imponerende set i lyset af den service som DSB tilbyder," siger en trafikøkonom om stigningen i antallet af togpassagerer hos DSB. Foto: Polfoto. Foto: Polfoto

På trods af at jernbanen gennemlever en nærmest historisk krise med aflyste og forsinkede tog på grund af slidte skinner og dårligt materiel, strømmer passagererne ind i togene.

I går skruede DSB op for forventningerne til overskuddet i 2007, efter at selskabet har fået 4 pct. flere passagerer i fjern- og regionaltogene.

Dermed fortsætter passagertallene sin himmelflugt, der har stået på stort set siden åbningen af jernbaneforbindelsen over og under Storebælt i 1997.

Målt i antal passagerer svarer det til en samlet fremgang i 2006 på 19 mio. rejsende om året sammenlignet med 1997.

Ikke ene om æren
Hos DSB tøver man ikke med at udlægge tendensen således, at togene er et godt produkt, men trafikforskere afviser, at det statsejede selskab kan løbe med al æren.

»Det er imponerende i lyset af den service, som DSB tilbyder. Der er masser af forsinkelser, uregelmæssigheder og hastighedsnedsættelser. Men det viser, at situationen på vejene også er elendig, og der er givetvis mange, der overvejer, om den ene transportform er mere dødssyg end den anden,« siger trafikøkonom Uffe Jacobsen.

DSB satser benhårdt på øget vækst de kommende år for blandt andet at imødegå faldende betalinger fra den danske stat, hvis bidrag sammen med passagerindtægterne gør det til en overskudsforretning at køre tog i Danmark.

Kvalt i egen succes
Trafikforsker ved Danmarks Tekniske Universitet Alex Landex bekræfter DSB i, at der er grundlag for nye passagerrekorder, men han advarer samtidig om, at selskabet kan blive kvalt i sin egen succes, hvis politikerne ikke følger op med udbygninger af jernbanen.

»Vi har det mest belastede skinnenet i hele Europa. Det betyder meget, for der kan simpelt hen ikke køre flere intercity-tog, fordi kapaciteten er opbrugt,« siger Alex Landex. Han forudser et markant løft i passagertallene, når IC4-togene kan indsættes i drift.

Den store udfordring bliver imidlertid at fastholde væksten, mens jernbanen er genstand for store reparationsarbejder de kommende år.

Sidste år mistede DSB 3 pct. af sine passagerer i S-togene netop på grund af sporarbejder.

Flere forsinkelser
»Det er meget svært at skifte spor og signaler, uden at det går ud over togenes rettidighed. Det skal være skidt, før det bliver godt, og der ligger en kæmpe udfordring i at fastholde og øge andelen af passagerer,« siger Tonni Christiansen, markedsdirektør for baner i ingeniørvirksomheden Rambøll.

Han tror dog på det, fordi at vejene vil have mindst tilsvarende problemer.

Adm. direktør i DSB Søren Eriksen siger, at togenes rettighed bliver altafgørende for vækstmulighederne i Danmark.

I år har hvert tiende tog været forsinket, men det er trods alt bedre end sidste år, da den såkaldte regularitet med Banedanmarks ord var »historisk ringe«.

I 2006 kom kun 83,7 pct. af togene frem inden seks minutters forsinkelse.

Læs også