Posten kæmper med syge bude

1.700 sygemeldinger - om dagen. Det er situationen i Post Danmark, der slås med et alarmerende højt sygefravær. 3F mener, at medarbejderne bliver presset til det yderste.

Foto: Niels Busch/Postdanmark Foto: Niels Busch/Postdanmark

Et tårnhøjt sygefravær blandt de 21.000 ansatte giver dybe panderynker i Post Danmarks ledelse.

Koncernen har siden 1999 været plaget af usædvanlig megen sygdom hos medarbejderne, og i år er udviklingen kulmineret i et sygefravær på 8 pct.

Et procentpoint højere end sidste år.

Udviklingen betyder, at næsten 1.700 postbude, kontorassistenter og andre medarbejdere dagligt føler sig for dårlige til at kunne møde på arbejde, og udviklingen er så alarmerende, at Post Danmark arbejder på en utraditionel - men indtil videre hemmelig - plan, der skal bringe fraværet ned, fortæller adm. direktør Helge Israelsen.

»Hvis den mængde timer, som er gået til at være syg i, var placeret i produktionen, behøvede vi ikke at være så mange mennesker ansat, og det koster altså penge,« siger direktøren, der vurderer, at stigningen fra sidste år til i år alene øger Post Danmarks omkostninger med 50-60 mio. kr.

Postdirektøren holder de nye initiativer tæt ind til kroppen, men siger, at de skal suppleres med en indskærpelse over for mellemlederne, hvordan de skal holde øje med sygefraværet, hvordan de skal afholde sygesamtaler og lignende.

3F: Hårdhændet ledelse

Post Danmark har tidligere været kritiseret skarpt af fagforbundet 3F, der mener, at ledelsen bliver mere og mere hårdhændede for at presse fraværsprocenterne ned.

Tidligere i år rejste Slagelse Politi tiltale mod en leder i Post Danmark, fordi han havde presset intime oplysninger ud af en medarbejder i forbindelse med en samtale om medarbejderens fravær. Den sag er endnu ikke afgjort.

Forretningsfører i 3F og medlem af Post Danmarks bestyrelse Jens Bendtsen vil ikke kommentere den sag, men han mener, at medarbejderne bliver presset til det yderste:

»Der er ingen tvivl om, at det psykiske arbejdsmiljø er hårdt. Igennem en periode har vi haft en del overarbejde, og det er sådan nogle ting, der gør, at folk har svært ved at klare det,« siger han.

Onsdag indgik postledelsen og 3F dog en ny aftale om at begrænse overarbejdet, og begge parter håber på, at det kan være med til at nedbringe sygefraværet.

Medarbejderne har lagt sig i sengen på et uheldigt tidspunkt i lyset af, at Post Danmark netop nu befinder sig i en økonomisk formkrise. Stort set alle forretningsområder er ramt af tilbagegang, og indtil nu er årets overskud næsten halveret i forhold til samme periode sidste år.

Helge Israelsen forklarer udviklingen i sygefraværet som en konsekvens af et presset arbejdsmarked, der levner en mere skrøbelig type medarbejdere til Post Danmark, mens 3F peger på, at der er tale om fysisk krævende arbejde.

Til det siger Helge Israelsen:

»Det er rigtigt, at det er blevet et væsentligt mere krævende job at være postbud end for 20 år siden, men det skal det også være. Kravene er skærpet, men ikke udover, hvad der er hensigtsmæssigt og rimeligt,« siger han.

Post Danmark ændrede sin opgørelsesmetode for sygefravær i 2005 for at kunne sammenligne direkte med Dansk Arbejdsgiverforenings statistikker. DA's seneste analyse viser, at der i 2006 var et gennemsnitligt sygefravær i virksomhederne på 4,4 pct.

Læs også