APM fastholder forventninger i dollar

Resultatforventningen for A.P. Møller-Mærsk Gruppen er uændret til hele 2007 i dollar i forhold til halvårsmeddelsen. I kroner påvirkes forventningerne af dollarfaldet i perioden.

Dollaren er siden halvåret ifølge kvartalsorienteringen faldet med 8 pct. Hvilket koster knap 2 mia. kroner ved omregning af resultatforventningerne til kroner ved den nugældende dollarkurs.

Da faldet i dollaren har været glidende over året slår dollarfaldet først fuldt igennen næste år, hvis den holder sig dernede. Den gennemsnitlige dollarkurs i år skønner Jyske Bank bliver omkring 5,43 kr., mens dollaren p.t. ligger omkring 5,00 kr...

Læs også