Nordic Tankers holder strategiseminar i januar

Her vil blandt andet selskabets vision, mission, strategi og bestyrelsessammensætning blive diskuteret.

Det fremgår af indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, som aktionær Steen Bryde har bedt om bliver holdt, for at han får mulighed for at komme ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen bakker tilsyneladende op om nyvalget af Steen Bryde, da de står som forslagsstiller i indkaldelsen. Et valg af Steen Bryde vil betyde, at bestyrelsen udvides fra de nuværende syv til otte medlemmer...

Læs også