Søfolk er sikret hjemrejse

Efter kapringen af Danica White: En frivillig aftale sikrer søfolk ret til information og hjemrejse, hvis de ikke vil sejle i farlige farvande.

Søfolk på danske skibe overalt i verden er nu sikret hjemrejse uden økonomiske lommesmerter, hvis de ikke vil sejle i farlige farvande.

Det er essensen af en frivillig aftale mellem Danmarks Rederiforening og de fire faglige søfartsorganisationer Metal Søfart, Dansk Sø-Restaurations Forening, Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere...

Læs også