Fullrate indtager flere byer

Fullrate kan skrive yderligere otte navne på listen over byer, der kan får internet-forbindelse fra den lille bredbånds-kæledække, der fejrer ét årsfødselsdag i morgen.

Bredbåndsselskabet Fullrate fejrer ét års fødselsdag i morgen, og det er en veltilfreds bestyrelse, der kan se tilbage på det første år.

Målet for det første år var 6.000 kunder i København og tre større byer. Men tallet er snart ved at overstige 20.000 fordelt på næsten 50 byer over hele landet. Og i dag offentliggør firmaet yderligere otte større danske byer, hvor det er muligt at koble sig på Fullrates produkter...

BRANCHENYT
Læs også