Downloadere blæser på bøder

Trusler om bøder ved ulovlig download af musik virker ikke. Overvældende mange internet-brugere downloader løs af det forbudte indhold.

Trods mange lovlige alternativer er ulovlige musikdownloads stadig en trussel mod musikbranchen. Det antyder en ny undersøgelse.

I undersøgelsen svarer 43 procent, at de har downloadet ulovligt i år. Det er en stigning på 36 procent i forhold til sidste år...

BRANCHENYT
Læs også