Hvidvaskere søger danske medhjælpere

I weekenden har mange danske internet-brugere modtages mails som lokker med let tjente penge.

I virkeligheden er der tale om rekruttering af muldyr, som skal hvidvaske penge for it-kriminelle.

»Nye ledige stillinger« og »Åbn dig i samarbejde med vores firma«. Det er nogle af overskrifterne i de spam-mails, som mange danske internet-brugere har modtaget i weekenden. Mailen lokker med et job som »finansiel manager«. Men i realiteten er der tale om rekruttering af muldyr, som skal hvidvaske penge som er trukket fra danske netbank-konti uden indehaverens tilladelse, fortæller sikkerhedsfirmaet CSIS...

BRANCHENYT
Læs også