Rod i IT- og Telestyrelsen redder TDC

IT- og Telestyrelsens håndtering af TDC-sag om kunderabatter spænder indirekte ben for politianmeldelse af TDC.

foto: Casper Balslev Foto: Casper Balslev

Selv om Teleklagenævnet netop har afgjort, at TDC i mere end et år har brudt teleloven, slipper TDC efter alt at dømme uden videre skrammer.

Normalt vil et brud på telelovens bestemmelser føre til politianmeldelse. Da IT- og Telestyrelsen for seks uger siden fandt, at TDC i en anden sag havde forbrudt sig mod teleloven, faldt politianmeldelsen prompte.

I den aktuelle sag er Teleklagenævnets afgørelse ualmindelig klar i spyttet: TDC har med en særlig rabatordning til fastnetkunder, der også bruger telefonlinjen til bredbånd, overtrådt teleloven.

I behandlingen af sagen har IT- og Telestyrelsen imidlertid trådt så grundigt i spinaten, at det stort set vil være umuligt at anklage TDC for noget som helst.

Det vurderer en af landets førende jurister inden for telelovgivning, adjunkt og jurist Søren Sandfeld Jacobsen fra Juridisk Institut på Handelshøjskolen i København.

»Når den ansvarlige myndighed ikke selv forstår reglerne, vil det alt andet lige være svært at dømme en virksomhed for at handle i strid med samme regler,« siger han.


Rabat til 800.000

..

BRANCHENYT
Læs også