Ok med mobilgebyr på 50 kr.

Det er helt i orden, at et mobilselskab opkræver 50 kr. i gebyr for at overføre 40,37 kr. til en mobilkonto.

Foto: Colourbox. Foto: Colourbox

Det fastslår Teleankenævnet i en ny afgørelse om gebyrer.

»Da gebyret på 50 kr. efter Teleankenævnets vurdering ikke kan anses for at være urimeligt i forhold til de merudgifter, indklagede har i forbindelse med at overføre allerede indbetalte betalinger efter udløb af gyldighedsperiode, finder nævnet ikke, at der er tale om et urimeligt aftalevilkår,« fastslår Teleankenævnet i den principielle afgørelse, som vil danne præcedens på området...

BRANCHENYT
Læs også