Elektroniske lønsedler vinder frem

Efter flere års tilløb er TDC klar til at skrotte lønsedler på papir til fordel for en elektronisk udgave.

Fra 2008 bliver det obligatorisk for TDC’s knap 13.000 danske medarbejdere at modtage den månedlige lønseddel pr. mail.

Oprindelig var planen, at TDC ville indføre tvungen brug af digitale lønsedler ved indgangen til 2004, men beslutningen mødte dengang stor modstand i TDC’s faglige bagland...

Læs også