InterMail køber svenske StroedeRalton

InterMail har indgået aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton AB.

StroedeRalton er udbyder af ydelser i forbindelse med Direct Mail-kampagner i Sverige, herunder rådgivning, fulfilment, grafiske produkter og IT-baserede produkter. Købet er et væsentligt led i InterMails strategi om at styrke sin position inden for forretningsområdet Lettershop.

Med købet opnår InterMail en bedre position på det svenske marked inden for lettershopområdet i lighed med den position, som InterMail har på det danske marked...

Læs også