Aviskrig halverer overskud hos JP/Politiken

JP/Politikens Hus A/S-koncernen opnåede i 2006 et resultat før skat på 112 mio. kroner. Det er en halvering af resultatet for 2005, hvor koncernen nåede et resultat før skat på 233 mio. kroner.

Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende set i lyset af årets betydelige investeringer i blandt andet nye internetaktiviteter samt omkostninger til lancering af den gratis morgenavis 24timer.

2006 i hovedtræk:  • Nettoomsætningen udgjorde 3,5 mia. kroner (3,3 mia. kroner, 2005).
  • Egenkapitalen udgør herefter 943 mio. kroner (877 mio. kroner, 2005) efter udbytte til aktionærer på 8 mio. kroner.
  • De samlede aktiver udgør 2,1 mia. kroner (1,9 mia. kroner, 2005).
  • Koncernen beskæftiger 2.640 ansatte (2.490, 2005).
..

BRANCHENYT
Læs også