Netværk for professionelle

De amerikanske virksomhedsledere tager networking meget mere alvorligt end i Danmark. I USA er det typisk den øverste ledelse, der lægger strategien for, hvordan firmaet skal udvide sit netværk.

Danske virksomheder kan lære meget af de amerikanske, når det gælder kunsten at opbygge et netværk. Mens de amerikanske virksomheder lægger en strategi for, hvordan medarbejderne og dermed virksomheden skal udvide sit netværk, bliver det i Danmark ofte overladt til den enkelte medarbejder at beslutte, hvilke arrangementer han eller hun vil deltage i.

Sådan lyder konklusionen i et feltstudie udarbejdet af konsulentfirmaet Wogn i samarbejde med Udenrigsministeriets Innovation Center Denmark.

Undersøgelsen, der bygger på samtaler med virksomhedsledere og forskere i Silicon Valley i Florida, viser, at de amerikanske virksomheder har en langt mere professionel tilgang til at netværke, end man ser i Danmark.

»I USA deltager medarbejderne i forskellige events med det hovedformålet at møde nye netværksrelationer, ikke som en sideeffekt. Det er heller ikke den enkelte medarbejder, der bestemmer, om han har lyst til at bidrage til at udvide virksomhedens netværk, det er en del af hans job,« siger Tore Wanscher, konsulent hos Wogn, der har lavet undersøgelsen.

På samme måde er det også udbredt, at de amerikanske virksomheder rekrutterer bestyrelsesmedlemmer ud fra, hvilke netværk de kan give adgang til.

Særlig kultur
Det gør blandt andet danskeren Benny Madsen, der er direktør og ejer af virksomheden Litepoint, der ligger i Silicon Valley i USA.

»Vi bruger bestyrelsens netværk til at åbne døre, og derfor har vi også i højere grad rekrutteret bestyrelsesmedlemmerne ud fra, hvilke netværk de havde adgang til, frem for hvilke kompetencer som de selv havde,« siger han.

Litepoint beskæftiger sig med udvikling og salg af trådløse teknologiløsninger, og for dem består en vigtig del af arbejdet i at finde frem til de virksomheder, som har brug for deres komponenter. Derfor har Benny Madsen brugt meget tid på at netværke, siden han flyttede til Silicon Valley.

»Jeg ser netværk som en vigtigt del af forretningsudviklingen. Hvis du skal i kontakt med en ny virksomhed, kan du ikke spamme dig ind i den ved at sende mails eller ringe, for det kan tage meget lang tid at nå frem til den rigtige person, hvis du ikke kender nogen, der kan introducere dig,« siger han.

Derfor har Litepoint også været sponsor for flere netværksarrangementer, for på den måde at komme i kontakt med nye kunder, blandt andet har de lavet arrangementer målrettet kinesiske kunder.

Benny Madsen mener, at danske virksomheder i højere grad skal se det som en investering at opbygge et godt netværk.

»Danske virksomheder skal lære, at netværk er noget, som man skal have fokus på på ledelsesniveau, hvor man skal lægge en strategi,« siger han.

En anden dansker, der også er bosat og arbejder i Silicon Valley, er ingeniør Lars Rossen, der er ansat hos Hewlett-Packard. Han oplever også en meget stor grad af professionel networking, som han ikke kender fra Danmark.

»I Danmark skal man kende hinanden godt, før man ringer til nogen, mens indgangsbarrieren er mindre i USA. Nogen synes, at det er overfladisk, men her behøver man bare at have udvekslet visitkort, så kan man ringe og bede hinanden om hjælp,« siger han. I Silicon Valley bliver netværk også i høj grad brugt til at rekruttere medarbejdere.

»Da der ikke er social sikkerhedsnet, er netværk vigtigt for at få nyt job. Det tror jeg, at danske virksomheder kunne lære af, så de via netværk kunne være hurtigere til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Den vigtigste pointe er dog, at man skal være mere systematisk i dannelsen af netværk,« siger han.

Netværk fra morgen til aften
For at hjælpe danske virksomheder, der forsøger at etablere en afdeling eller få kontakt til kunder i Silicon Valley, har Udenrigsministeriet etableret Innovation Center Denmark, der kan hjælpe virksomhederne med at opbygge det netværk i dalen, som de mangler, og trække viden hjem til Danmark.

»Vi kan sammensætte et netværk, som understøtter den enkelte virksomheds behov. Vi sikrer, at virksomheden bliver introduceret til de relevante netværksorganisationer, der er i dalen. På en uge kan vi introducere dem til 100 gode kontakter, som de mødes med og kan trække på, når de kommer hjem,« siger direktør Marianne Toftegaard Poulsen.

Danskere er generelt ikke så gode som amerikanerne til at netværke.

»Vi ser tit, at grupper af danskere står med en drink i hjørnet ved en event, mens amerikanerne suser rundt. De er mestre i at føre ”elevatorsamtaler”, som man kan nå, når man står sammen med en fremmed i elevatoren. Hvis de kan se, at der ikke er noget match, er de hurtige til at komme ud af samtalen og videre til den næste. Det vil være uhøfligt i Danmark, hvor man helst skal tale sammen i 20 minutter,« siger hun.

Når man i Silicon Valley er så gode til at netværke, skyldes det ifølge Marianne Toftegaard Poulsen, at der hele tiden strømmer nye iværksættere til dalen, som har brug for at komme i kontakt med kunder og investorer, som omvendt ustandseligt forsøger at spotte de nye virksomheder med det største potentiale.

»Inden for vores vigtigste områder, har vi simpelthen kortlagt alle de vigtige spillere og sørget for at møde dem. Det brugte vi tre-fire måneder på, da vi for et år siden startede herovre. Vi holder også selv arrangementer, hvor vi inviterer dem, som vi gerne vil lære at kende, eller vi laver arrangementer for vores kunder, hvor vi inviterer folk, som de har brug for at møde,« siger Marianne Toftegaard Poulsen, der selv bruger ca. fem timer hver uge på at netværke.

BRANCHENYT
Læs også