Vi bliver rigere og rigere

Danskernes formuer vokser støt, men samtidig har vi aldrig haft så store realkreditlån. Heldigvis vokser aktiverne mere end gælden.

Foto: Søren Østerlund

Det betyder, at danskernes samlede finansielle formue er vokset. Ifølge Nationalbankens nye opgørelse er den på 1.329 mia. kr. efter en vækst på 2,8 pct. eller 36 mia. kr.

Udviklingen i nettoformuen er drevet af en øget formue i livsforsikrings- og pensionsselskaber samt kursgevinster på børsnoterede aktier og investeringsandele...

BRANCHENYT
Læs også