TDC-kunde i RKI for 111 kr.

Ib Jensen opsagde i marts sit TDC-abonnement og flytted. For tre uger siden blev han truet med en retssag og registreret som dårlig betaler, fordi TDC sendte regning og rykkere til den gamle adresse.

Kim Jensen har stadig ikke fået at vide, hvad han skylder 111 kr. for til TDC. Foto: Sanne Vils Axelsen AXELSEN SANNE VILS

De er blevet registreret i RKI som dårlig betaler. Modtager jeg Deres betaling eller det underskrevne forlig senest 25/10, vil jeg undlade at sende sagen i retten.

Sådan skrev advokat T. Holm fra inkassofirmaet Advis på vegne af TDC til Ib Jensen fra Århus i sidste måned. Advokaten, som er hyret af TDC til at inddrive 111,38 kr. plus gebyrer, gjorde noget, som TDC undlod, nemlig at finde Ib Jensens nye adresse og sende brevet dertil.

Ib Jensen opsagde i marts sit TDC-abonnement i forbindelse med flytningen, og brevet kom som et chok for ham, fordi han slet ikke var bekendt med, at TDC havde et krav imod ham, for brevene nåede aldrig frem til den nye adresse.

»Mine regninger bliver normalt betalt til tiden, og jeg blev dybt chokeret over at blive stemplet som dårlig betaler og modtage trusler om en retssag over et beskedent beløb, som jeg af gode grunde ikke aner, hvad dækker over,« siger Ib Jensen, for hvem sagen er blevet principiel.

Fik ingen forklaring
»Opkrævningen kunne lige så godt være fra udspekulerede nigerianere, der jo er berygtet for at narre penge fra folk. Det er en stædig kamp mod telegigantens arrogance, og jeg kan ikke lade være med at tænke på de mennesker, som ikke har mod på at tage kampen op,« siger Ib Jensen, der kontaktede TDC, som nægtede at hjælpe ham med at opklare, hvad beløbet dækkede over. Det stod nemlig ikke udspecificeret i brevet fra inkassofirmaet, hvad han skyldte penge for.

»De meddelte, at sagen var overgået til retslig inkasso, og at jeg skulle henvende mig til advokatfirmaet,« fortæller Ib Jensen, der endnu ikke aner, hvorfor han skylder TDC penge.

Men det går ikke blot at henvise til et inkassofirma, siger Marianne Bundgaard, direktør i Teleankenævnet, der behandler forbrugernes klager over teleselskaberne.

»Det er teleselskabet, der over for kunden skal redegøre, hvad beløbet dækker over. Mange teleselskaber misforstår det og henviser til advokater, og det er kritisabelt. Vi har forsøgt at forklare teleselskaberne, at den går altså ikke,« siger Marianne Bundgaard.

Anerkender ikke kravet
Ib Jensen sendte den 23. oktober et anbefalet brev til inkassofirmaet, hvori han erklærede, at han ikke ville anerkende kravet.

»Inkassofirmaet har pligt til omgående at slette vedkommende fra RKI samt rette henvendelse til kunden og teleselskabet for at opklare striden,« siger Marianne Bundgaard.

Men inkassofirmaet undlod at rette henvendelse til Ib Jensen, som ikke anede, hvad der skulle ske. Endsige gik der seks dage, fra Ib Jensen sendte brevet, til Advis meddelte RKI, at han skulle slettes fra registret.

TDC er ked af sagen, fordi den både har betydet irritation hos Ib Jensen og et uforholdsmæssigt stort administrativt arbejde hos TDC.

»Vi havde kun grund til at tro, at den pågældende kunde havde modtaget vore breve, men set her bagefter burde vi nok have grebet sagen anderledes an,« siger Helle Ørvad, underdirektør i TDC Kundeservice.

Hun medgiver, at TDC kunne have valgt at definere kravets størrelse på 111,38 kr. som værende under bagatelgrænsen.

Helle Ørvad mener også, at Ib Jensen burde være blevet oplyst om, hvad de 111,38 kr. dækkede over, da han henvendte sig til TDC, og hun siger, at sagen giver anledning til at justere teleselskabets procedurer for at inddrive tilgodehavender gennem inkassoadvokater.

»Kunden bør af advokaten blive orienteret om, at sagen undersøges nærmere, og at varslingen om en retssag dermed ikke er gældende. Og hvis der går seks dage, fra han kontaktede advokaten, til han blev slettet i RKI, synes det at være for lang tid,« siger Helle Ørvad, der nu vil kontakte Ib Jensen for at finde et mindeligt forlig.

BRANCHENYT
Læs også