Walls i plus - fokuserer på Østeuropa

Ejendomsudviklingsselskabet, Walls, hvis hovedaktivitet er udvikling og salg af boliger primært i Danmark og Østeuropa, kom ud af 2006 med et overskud før skat på 80,6 mio. kr. mod et nulresultat året før. Nettooverskuddet blev 58,2 mio. kr. ligeledes mod et nulresultat.

- Resultatet ligger inden for det ventede interval for året og anses for at være tilfredsstillende, skriver selskabet.

Årsrapporten er den første efter, at selskabet primo 2006 fusionerede med syv ejendomsudviklingsselskaber og fik tilført en række ejendomme og grunde til udvikling og salg...

BRANCHENYT
Læs også