Pengetanken: Porteføljemanager med hang til enkeltaktier

Til daglig er Peter Nyborg Moltke porteføljemanager i en investeringsforening. Selv investerer han i enkeltaktier.

Hvordan har det marked, du opererer på, udviklet sig det seneste år?

"De små og mellemstore danske aktier uden for C20-indekset, som er vores investeringsunivers, har de seneste til fire år vist stigningstakter i størrelsesorden 45 pct. årligt. De havde helt tilbage fra 1990’erne et efterslæb i forhold til de store blue chips-aktier, og de var også fra bunden i 2003 lavere værdiansat. Men meget af årsagen til de kraftige kursstigninger har nu også været begrundet i reel indtjeningsfremgang, så jeg trods stigningerne ikke vil betegne niveauet som dyrt, da der er udsigt til fortsat indtjeningsvækst i selskaberne. De seneste ugers afbræk fra den positive tendens har efter min vurdering intet med de fundamentale forhold for danske eller for den sags skyld europæiske aktier at gøre. Korrektionen kommer efter en ekstra stærk udvikling i slutningen af 2006 og de første måneder af 2007, og blev sat i gang af et lokalt begrundet kursfald i Kina efterfulgt af nervøsitet omkring de særlige amerikanske subprime-realkreditlån."..

BRANCHENYT
Læs også