Køberet til en forældrekøbslejlighed

Forældre, der har købt lejlighed til et barn, har aftalt med barnet, at det senere kan overtage lejligheden til favørpris. Skatterådet har vurderet de skattemæssige konsekvenser, og vurderingen lå fjernt var forældrenes eget skøn.

Jeg har i tidens løb modtaget mange henvendelser om mulighederne for at overdrage fast ejendom fra forældre til børn efter den såkaldte +/- 15 pct.'s regel.

Efter denne regel kan en ejendom som udgangspunkt overdrages fra forældre til børn til en pris svarende til den senest bekendtgjorte offentlige vurdering +/- 15 pct. I mange tilfælde har der været tale om en gunstig - lav - pris, da der har kunnet spores et efterslæb i den offentlige vurdering i forhold til den almindelige prisudvikling på ejendomsmarkedet.

Værdiansættelsen har i skatteretlig sammenhæng betydning i to henseender:

?For det første er prissætningen afgørende for, hvilke skatter sælgeren, dvs. forældrene, eventuelt skal betale ved overdragelsen af lejligheden til barnet. Forældrene skal ved en overdragelse af lejligheden til barnet beskattes på samme måde, som hvis forældrene solgte lejligheden til 3. mand. Dette gælder, selv om forældrene helt eller delvist forærer lejligheden til barnet som en gave.

?Hvis barnet ikke skal betale fuld pris for lejligheden, er prissætningen endvidere afgørende for, om - og i givet fald i hvilket omfang - barnet får en gaveafgiftspligtig gave. Er prisen for lav, bliver der altså tale om yderligere beskatning af såvel forældrene som barnet.

Alternativ model


..

Læs også