Problemer med dato og årstal

Jeg er kommet til at sælge aktier med handelsdato 27.12.2007 og valørdato 3.1.2008, idet aktierne først flyttes i Værdipapircentralen (VP) på denne dato.

At jeg ikke får kurstabet i 2007 er bare ærgerligt, men det er ikke problemet. Det er derimod, at bankens årsoversigt viser både skattefar og mig, at jeg har solgt aktier den 27. for et bestemt beløb, og at jeg har de samme aktier i depot. Det forekommer af revisionsmæssige grunde rimeligt nok, at bankens og VP's opgørelser pr. 31.12. er enslydende, men i så fald bør bankens handler – i det mindste m.h.t. opgørelser til skattevæsenet – henføres til det år, da de registreres i VP...

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også