Stor påpasselighed ved ekspropriation

Det kan anbefales, at man indhenter et bindende svar, når der forhandles om salg af jord i en ekspropriationssituation.

Jeg har ved flere tidligere lejligheder omtalt reglerne om beskatning ved afståelse af fast ejendom i forbindelse med ekspropriation. Særligt har det haft interesse, hvornår en ejendom kan afstås skattefrit. Reglerne er i mange kommuner blevet højaktuelle, bl.a. som følge af den meget store efterspørgsel på byggegrunde. En del kommuner har således forsøgt at dække denne efterspørgsel, enten gennem en formel ekspropriation eller - mere typisk - gennem forhandlingerne med grundejere om frivilligt salg af jord i en ekspropriationssituation.

Dette har rejst spørgsmålet om, hvorvidt der kan sælges skattefrit, selv om der er tale om salg og ikke ekspropriation...

BRANCHENYT
Læs også