Praksis gælder for 20 år gammel udtalelse

Spørgsmål: I forbindelse med et salg af en ejendom fra forældre til søn ønskes en del af overdragelsessummen finansieret ved et privat gældsbrev.

Der er tale om et rente- og afdragsfrit gældsbrev på anfordringsvilkår.

Når et sådant gældsbrev udstedes i forbindelse med en ejendomshandel, kan det så indgå i kontantværdiberegningen med kurs 100? Dette har betydning for beregning af størrelsen på en eventuel gave samt på, om den skattemæssige overdragelsessum holder sig inden for den senest kendte ejendomsvurdering minus 15 pct...

BRANCHENYT
Læs også