Fast forrentede lån til pensionistparret

Spørgsmål: Tak for en særdeles spændende og informativ lørdags-bagside, som her i huset bliver læst med største interesse.

Nu har vi så selv et spørgsmål, som er vedhæftet, og som vi med forventning ser frem til svaret på. Min kone og jeg er folkepensionister. Vi bor i en villa, hvori der er en pæn friværdi. Vi har to børn, der hver er etableret med familie. De har hver et barn. Begge familier bor til leje, men overvejer at få foden under eget bord. Min kone og jeg vil gerne konvertere en del af vores friværdi til en årlig skattefri gave til hvert af vore børn nu, da de måske har allermest brug for vores hjælp. Samtidig slipper de til sin tid for at betale så meget i arveafgift, som tilfældet ellers vil være.

Vi er imidlertid lidt i tvivl om, hvordan vi mest hensigtsmæssigt griber denne sag an. Hvis vi tager et realkreditlån i huset til dækning af de kommende gaveudbetalinger, vil vi få et rentetab, idet vi ikke vil have mulighed for at anbringe nettoprovenuet til samme rente, som vi skal betale på realkreditlånet...

BRANCHENYT
Læs også