Når en arving skal arve »mest muligt«

Spørgsmål: Jeg læste din artikel i lørdagsudgaven og har et spørgsmål om, hvornår afdøde overtræder sin testationskompetence.

Afdøde (min mor) har siddet i uskiftet bo fra 1997. Hun oprettede som næsten 91-årig testamente. Der er tre børn: A, B og C. Det fremgår af testamentet, at C skal arve mest muligt. Derimod skal A og B have deres tvangsarv. B er ikke vidende om testamentets oprettelse. Det er A og C. A har fået, hvad der var af værdi i lejligheden - ikke ret meget. Af testamentet fremgår det, at C - ud over at blive begunstiget mest muligt - også skal have mulighed for at udtage ejerlejligheden til vurderingsprisen.

Advokaten skriver i testamentet, at dette skal C have - hvis afdøde derved ikke overtræder sin testationskompetence.

Under det første og hidtil eneste møde ved bobestyreren nedlægger B påstand om, at testationskompetencen er overtrådt. Det kommer på B's foranledning også med i referatet - dog først i anden omgang efter at have protesteret. Bobestyrer stod også i sin tid for oprettelsen af testamentet.

Bodelingen er ikke afsluttet. Der er foreløbig udsendt en opstilling til orientering. Vi forudsætter, at der er kontante værdier for 600.000 kr. Så skal C efter opstillingen have 300.000 og A og B hver 150.000 kr. Derudover er der nu tinglyst, at C har overtaget lejligheden til vurderingssummen. Set i avisen d.d.

B har på intet tidspunkt modtaget nogen respons på den nedlagte protest.

Derfor er mit spørgsmål:

Er bobestyrerens fremgangsmåde korrekt?

(Jeg mener, at C er forfordelt, fordi differencen mellem vurderingssummen og den faktiske værdi af ejerlejlighedenalene er tilfaldet C)

Har bobestyreren varetaget samtlige arvingers interesser, hvis han undlader at tage stilling til B's protest?

Skal B indbringe sagen for skifteretten for at få sine rettigheder opfyldt?..

BRANCHENYT
Læs også