Når medlemmerne pjækker

Spørgsmål: Jeg er medlem af en forening, som ved siden af kontingent forlader sig på en vis arbejdsindsats fra medlemmernes side. Mødedisciplinen varierer naturligvis, og det er en kilde til evindelige diskussioner.


I en naboforening har man indført den ordning, at alle medlemmer sidst på efteråret faktureres et fast beløb for bidrag for at betale for indsatsen. De, som rent faktisk møder frem, får efterfølgende kreditnota i forhold til præsterede timer.

Jeg har en mistanke om, at kreditnotaen egentlig burde være skattepligtig - det er jo en fordel, som man når i kraft af sin arbejdsindsats. Man kunne også sige, at arrangementet kan tolkes således, at de medlemmer, der deltager i arbejdet, har en ikke fradragsberettiget udgift og (måske) en skattepligtig indtægt.

Hvis modellen ikke er gangbar, kan man så komme om ved problemet på anden vis?

Når foreningerne bliver så store, at den sociale kontrol svækkes, er der behov for alternative ordninger.

Ville det f.eks. være muligt at indrette foreningen med flere forskellige afdelinger med forskellige kontingenter og arbejdsforpligtelser - hvor man jo så binder sig på forhånd?

Anonym

Svar: Da der findes et meget stort antal foreninger med varierende skattestatus med en medlemskreds med varierende skattestatus, har jeg ikke mulighed for at fremkomme med en generel og for alle foreninger gældende beskrivelse af, hvilke regler der gælder på dette område.

Aftaler om afvikling af arbejdsopgaver på den måde, som De har beskrevet, forekommer dog typisk i foreninger, der varetager et givet privat formål.

Eksempelvis kan nævnes den situation, at medlemmerne i en andelsboligforening aftaler, at trappevask og pasning af foreningens øvrige fællesarealer varetages af medlemmerne selv. Er situationen videre den, at nogle medlemmer ikke ønsker eller har mulighed for at deltage i foreningens ”arbejdslørdage”, og foreningen derfor etablerer en ordning, som De beskriver, kan det enkelte medlem selv vælge, om vedkommende vil betale sig fra sin arbejdsforpligtelse, eller om vedkommende vil opnå den kontante besparelse ved selv at udføre opgaven.

Betaler medlemmet sig fra opgaven, er der tale om betaling af en privat udgift. Medlemmet har altså ikke skattemæssig fradragsret for denne udgift. Er det en anden person, der modtager beløbet for at udføre arbejdet, er beløbet skattepligtigt hos denne.

..

Læs også