Lille fokus på resultater skaber... resultater

100 års forskningsresultater om lederskab afslører, at den gode leder kun i nogen grad er optaget af mål og resultater.

Ny forskning gør op med forestillingen om, at den benhårde chef med stram fokus på virksomhedens budget og resultat nødvendigvis skaber det bedste resultat. Foto: AP/Virginia Mayo Foto: AP/Virginia Mayo

Det er den norske forsker Øyvind Martinsen, der har opgjort over 100 års forskningsresultater om ledelse i forsøget på at finde frem til, hvilke karaktertræk hos ledere der giver størst udslag på bundlinjen. Det skriver forskning.no.

Følelsesmæssigt stabile ledere ..

BRANCHENYT
Læs også