D/S Norden: Aktionærer løsner overenskomst

De to storaktionærer i D/S Norden, Motortramp og Kristiansands Tankrederi/Rasmussengruppen løsner pr. årsskiftet deres aktionærovereskomst.

Rederiet D/S Norden.Foto: JP Arkivfoto

Motortramp ejer 26,6 pct. og Kristiansands Tankrederi ejer 21,5 pct. af aktiekapitalen i D/S Norden.

Den oprindelige aftale fra oktober 2004 var, at ingen af parterne kunne overdrage aktier i D/S Norden uden først at tilbyde aktierne til den anden part. Og hvis den anden part ikke accepterede tilbudet, skulle den anden part sikres mulighed for at sælge sine aktier på identiske (eller bedre) vilkår.

Den nye aftale med virkning pr. 1. januar 2009 betyder, at aktionæroverenskomstens bestemmelser kun skal gælde for nominelt 4.869.640 kr. aktier - svarende til 10,9 pct. aktiekapitalen - af hver af parternes aktieposter. Parterne er frit stillet til at disponere over deres resterende aktier i rederiet. Der er også truffet aftale om, at ingen af parterne vil nedbringe deres respektive aktieposter på nominelt 4.869.640 kr. forud for 1. januar 2011 uden nærmere indbyrdes aftale.

Kristiansands Tankrederi er ejet af Rasmussengruppen.
..

BRANCHENYT
Læs også