Nordic Tankers: Bryde overtræder vedtægter

Bestyrelsesformanden i rederiet Nordic Tankers, Steen Bryde, har ikke overholdt selskabets vedtægter i forbindelse med indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.

Den 16. december 2008 indgav en gruppe utilfredse aktionærer en begæring til bestyrelsen om en ekstraordinær generalforsamling.

Ifølge rederiets vedtægter, som Mogens Buschard har refereret dem, skal den siddende bestyrelse indkalde til generalforsamlingen inden for 14 dage derefter...

BRANCHENYT
Læs også