Københavnske tømmermænd efter friværdifesten

Alle mærker effekten af det forkrampede boligmarked, men hovedstadsområdet mere end noget andet sted i Danmark. Den særlige københavnske friværdipukkel er stort set udraderet.

Boligejerne i og omkring København førte an under friværdifesten, hvor murstenenes formuevækst var væsentlig højere hver måned end en gennemsnitlig månedsløn. Nu fører de samme boligejere an under nedturen.

Den særlige sjællandske friværdiboble fra 2005-2006 er væk, men boligpriserne er fortsat på vej ned og ventes at fortsætte ned gennem 2009.

Boligpriserne omkring Hovedstaden har altid ligget i den høje ende i forhold til resten af landet. Men fra 2004 og frem til 2006 steg den sjællandske merfriværdi brat.

Beregninger fra Nykredit viser, at den steg fra en samlet sjællandsk merfriværdi i forhold til jyder og fynboer på ca. 200 mia. kr. til næsten 470 mia. kr., da boligboblen brast i 2006.

Siden er de sjællandske boligpriser faldet kraftigt. Og målt på formuetallene fra 3. kvartal 2008 er den sjællandske merfriværdi nu nede på 226 mia. kr. og dermed tilbage på 2003-niveau.Skævvridning af landet

..

BRANCHENYT
Læs også