DSV er upåvirket af ny tysk vejskat

Den stigning i den tyske vejskat for lastbiler, som blev implementeret fra årsskiftet, vil ikke få nogen indflydelse på det danske lastbilselskab DSV.

Ekstraregningen sender selskabet videre til kunderne og får derfor ikke selv større udgifter ved den nye skat.

- Vejskatten er en afgift, som vi ikke har nogen indflydelse på, og det er ikke en omkostning, som vi kan påtage os. Den ekstraregning, der vil komme, sender vi til erhvervslivet, siger administrerende direktør i DSV Jens Bjørn Andersen til RB-Børsen.

1. januar blev vejskatten i Tyskland hævet, og som noget nyt er stigningen differentieret. Den gennemsnitlige vejskat stiger med 55 pct., og for de mest forurenende køretøjer vil skatten stige med 80 pct. Men selvom den procentvise stigning er høj, vurderer Jens Bjørn Andersen ikke, at det vil påvirke kunderne i sådan en udstrækning, at det vil give lavere aktivitet.

- Det er ikke særlig meget af en vares værdi, der udgøres af transportdelen. Ofte kører vi med dyre varer, og så udgør transporten ofte kun en brøkdel af de samlede omkostninger, der er forbundet med at afsætte sine varer i Europa, påpeger direktøren.

Derfor vil vejskatsstigningen ikke ændre meget på antallet af kørte kilometer i Tyskland, men derimod ændre på miljøbelastningen.

- På lang sigt vil vejskatten nok sikre, at det bliver mere miljøvenlige biler, der kommer til at operere på vejene. Vi kan opmuntre vognmændene til at investere i nyt materiel, og vi støtter miljøperspektivet meget, siger Jens Bjørn Andersen.

BRANCHENYT
Læs også