Her er hovedpunkterne i Bankpakke II

Her er hovedpunkterne i Bankpakke II, som blev præsenteret søndag aften af økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K).

Den samlede bankpakke II bliver på 100 milliarder kroner. Der vil blive tilført banker op til 75 milliarder kroner og realkreditinstitutter op til 25 milliarder kroner i form af lån fra staten. Det statslige tilskud er et lån, der skal forrentes og tilbagebetales. Staten skal have et afkast, der svarer til den risiko, staten får ved at stille kapital til rådighed. Renten bliver i gennemsnit 10 procent årligt. Direktionslønninger begrænses. Skal staten stille kapital til rådighed, må penge- eller realkreditinstituttet ikke fradrage mere end halvdelen af den enkelte direktørløn. Banker og realkreditinstitutterne skal fremover offentliggøre deres individuelle solvens behov. Den rente bankerne betaler vil være forskellig. Renten vil blive fastsat individuelt for hvert penge- og realkreditinstitut. Rentesatsen afspejler risikoen for staten ved lånet. Alle solvente pengeinstitutter kan søge om at låne penge. Man kan søge om lån frem til den 20. juni i år. Penge- og realkreditinstitutter kan efter tre år indfri det statslige kapitalindskud. Det forventes, at loven er på plads først i februar 2009.

Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet ..

BRANCHENYT
Læs også