Realkreditrådet: Markedet skal tøs op

Realkreditrådet hilser den indgåede politiske aftale om kapitalindskud i kreditinstitutter velkommen. Aftalen er vigtig, fordi de finansielle markeder for ansvarlig kapital, der er en del af grundlaget for at drive finansiel virksomhed, er nedfrosne.

"Finansielle virksomheder kan ikke drives forsvarligt uden adgang til kapital. Vi er derfor tilfredse med, at der er indgået en aftale og at den omfatter både penge- og realkreditinstitutter på identiske vilkår - for det bidrager til at sikre lige konkurrencevilkår," siger Peter Engberg Jensen, formand for Realkreditrådet.

Han fortsætter: "Vi hilser også velkommen, at realkreditinstitutterne nu får mulighed for at udstede de såkaldte Junior Covered Bonds med en statsgaranti"...

BRANCHENYT
Læs også