Ombudsmand får mere magt over banker

Bankerne risikerer, at forbrugerombudsmand Henrik Øe stævner dem, hvis de bryder reglerne om god skik.

Fremover står forbrugerne lidt bedre, hvis deres bank propper produkter ned i halsen på dem, som de hverken forstår eller ønsker. Samtidig genvinder forbrugerombudsmanden lidt af sin tabte magt på bankområdet.

Dermed vil han kunne anlægge retssager mod banker og sparekasser, hvis de ikke behandler kunderne fair.

»Ifølge lovforslaget til bankpakke II får jeg styrket muligheden for at tage konkrete sager op om en aggressiv markedsføring og føre dem ved domstolene, og den mulighed vil jeg kunne benytte mig af, når der er behov og grundlag for det,« siger Henrik Øe, forbrugerombudsmand.

Han understreger, at det fortsat er Finanstilsynet, der har tilsynet med bankernes salg og markedsføring.

»Men når Finanstilsynet har talt og givet banken et påbud, kan jeg i fremtiden hjælpe de forurettede kunder med at lægge sag an mod pengeinstitutterne, hvis jeg vurderer, at der er nogen, som kan have krav på erstatning eller på at få et for højt opkrævet beløb retur. Det har de offentlige myndigheder ikke gjort før.«

I dag skal borgerne selv lægge sag an, hvis de får medhold i Finanstilsynet.

Frem til 2003 lå tilsynet med bankernes markedsføring alene hos forbrugerombudsmanden. Men efter flere års strid og ihærdigt lobbyarbejde fra pengeinstitutsektoren blev tilsynet i 2003 flyttet til Finanstilsynet.Brug for retsafgørelser

..

BRANCHENYT
Læs også