Fogh frygter grøn protektionisme

Statsministeren frygter en global bølge af grøn protektionisme, hvis forhandlingerne om en klimaaftale bryder sammen.

Foto: Virginia Mayo/AP Foto: Virginia Mayo/AP

Hvis det ikke lykkes at få en ny global klimaaftale i stand, kan de lande, der går forrest i miljøindsatsen, blive tvunget til at beskytte erhvervslivet mod de lande, der ikke skærer ned på udledningen af drivhusgasser, mener statsminister Anders Fogh Rasmussen (V).

Han er ikke i tvivl om konsekvenserne, hvis han ikke når i mål med sin karrieres største udfordring: FN's klimatopmøde i København.

»Lande, der som vi i Europa lægger vægt på en god beskyttelse af miljøet, vil ikke finde sig i, at deres virksomheder bliver udsat for en urimelig konkurrence fra lande, der ikke stiller krav til deres egne virksomheder. I den situation risikerer vi, at de kræfter, der ønsker at etablere beskyttelsesforanstaltninger mod konkurrenter udefra, får vind i sejlene, og det kan bringe os i en situation, hvor vi får mindre og mindre global frihandel,« siger Anders Fogh Rasmussen og fortsætter:

»Derfor hænger forhandlingerne om en ny global frihandelsaftale sammen med forhandlingerne om en ny global klimaaftale, og den danske regering er stærk tilhænger af begge. En global klimaaftale er en af de vigtige brikker for udviklingen af den globale frihandel, herunder at få en global frihandelsaftale.«

Frygten for fiasko i København bunder i, at de samme lande, der er afgørende for succes, nu på ottende år har været ude af stand til at nå til enighed om en ny global frihandelsaftale under Verdenshandelsorganisationen, WTO.

Fogh i centrum
Den centrale plads på scenen i den store kongressal i Davos er sjældent forbeholdt danske statsministre, men fredag var statsminister Anders Fogh Rasmussen i centrum, da klimatopmødet i København for alvor blev sat på dagsordenen ved årsmødet i World Economic Forum.

Nobelpristageren Al Gore måtte se sig henvist til den sekundære placering, hvilket han ikke var vant til, og det tillod Anders Fogh Rasmussen sig at udnytte:

»Finanskrisen og den verdensøkonomiske recession tager naturligt nok opmærksomheden, men der har glædet mig at høre her i Davos, hvor mange der fastholder ambitionsniveauet, når det gælder klimaforandringerne, og jeg mener, at indsatsen for at vende den negative økonomiske udvikling med fordel kan kombineres med kampen mod klimaforandringerne,« begyndte den danske statsminister og fortsatte:

»Hvis USA sænker sit olieforbrug pr. indbygger til samme niveau som Danmark, vil det med de nuværende oliepriser kunne spare de amerikanske forbrugere for 180 mia. dollars om året, der eksempelvis kunne bruges på grønne investeringer.«

Statsministeren har noteret sig de nye vinde i klimadebatten, der har blæst fra USA siden præsidentskiftet for 10 dage siden, og håber, at de er udtryk for en fundamental holdningsændring.

»Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at præsident Obama selv er overordentlig stærkt engageret i den grønne dagsorden og vil udfolde betydelige anstrengelser for at få en aftale i København. Kongressen repræsenterer anderledes delte meninger i klimadebatten, også på tværs af partiskel, da det i meget høj grad er bestemt af, hvilke stater kongresmedlemmerne repræsenterer. Nogle stater er meget afhængige af kul, mens andre stater er meget langt fremme med vedvarende energi, det gælder bl.a. Californien, så der vil komme nogle spændinger i Kongressen, som præsident Obama er nødt til at tage hensyn til,« forklarer Anders Fogh Rasmussen og fortsætter:

»Den største udfordring er holdningen hos den enkelte amerikaner, hvis vaner, når det kommer til energiforbrug og miljøpåvirkning, kan blive vanskelige at ændre. Det amerikanske samfund er bygget op omkring bilen og den individuelle transport, og derfor vil det kræve en meget stor ændring af tankegangen, når den benzinforbrugende bilpark ændres til en mere effektiv bilpark i retning af den europæiske, og jeg noterer mig, at både elbiler og biobrændstoffer indgår i den amerikanske debat, og jeg er overbevist om, at USA nu vil begynde at bevæge sig i samme retning som os.«

Bio eller el?
I Davos er USA blevet beskyldt for at være energipolitisk famlende ved under præsident Bush at satse på biobrændstoffer og nu under præsident Obama at fokusere mere på elbiler.

»Jeg ser ingen modsætning, da det under alle omstændigheder er klogt at satse på forskellige energikilder. Jeg mener, at elbiler så klart hører til fremtiden, og det er noget vi vil satse stærkt på i Danmark, men man skal bestemt ikke udelukke biobrændstoffer, hvis de vel at mærke ikke konkurrerer med fødevarer. Det er i hvert fald ikke klogt, hvis man så at sige bruger majsmarkerne til det. Men kan det ske på basis af 2. generations teknologi, er der perspektiv i biobrændstoffer, både når vi taler energipolitik og klimapolitik,« betoner statsministeren.

Problemet Indien
USA bliver en af nøgleaktørerne, når FN's klimatopmøde ruller over scenen i København den 7. december. En anden bliver Indien, hvor al politisk opmærksomhed er koncentreret om parlamentsvalget, der skal finde sted inden den 15. maj. En valgdato er endnu ikke fastsat.

»Indien kommer til at spille en central rolle i lighed med Kina, Brasilien, Rusland og USA. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at Indien som folkerig nation har en betydelig udledning af drivhusgasser, men at udledningen pr. indbygger er relativt beskeden, hvilket der skal tages hensyn til på samme måde, som der skal tages hensyn til andre udviklingslande,« siger statsministeren og fortsætter:

»Det, vi skal hjælpe dem med, er at skabe økonomisk vækst på en klima- og miljømæssig bæredygtig facon, og det er derfor, at jeg her i Davos har talt for at skaffe penge til en global fond, der skal finansiere udviklingen af grønne teknologier, som udviklingslandene har råd til at bruge.«..

BRANCHENYT
Læs også